Dealbhan de Model-T air Beinn Nibheis

Thàinig fiolm am bàrr de charbad Model-T ga dhraibheadh sìos Beinn Nibheis.

Chaidh am fiolm, a chaidh a chlàradh bho chionn còrr is ceud bliadhna, a lorg le Institiud Fiolmaichean Bhreatainn.

Tha tuilleadh aig Seonaidh MacCoinnich.