Dìth thidsearan matamataigs am Barraigh

Bhon ath-sheachdain gheibh a' chuid mhòr de sgoilearan ann am Barraigh a tha ag ionnsachadh matamataigs aig àrd-ìre oideachadh prìobhaideach.

Tha e air faileachadh air Comhairle nan Eilean Siar neach-teagasg matamataigs làn-ùine fhastadh, agus tha pàrantan ag ràdh nach eil plana susbainteach aig a' chomhairle airson a' bheàrn a lionadh.

Tha an aithris seo aig Shona NicDhòmhnaill.