BBC Naidheachdan

Anna Latharna NicIllÌosa

Dòmhnall Moireasdan ag aithris air cuirm a chomharraicheas gu bheil Anna Latharna NicIllÌosa 70 bliadhna de dh'aois.