Leasachadh aig stèisean teasairginn an t-Òib

Às dèidh iomairt làidir fhuair an t-Òb ann an ceann a deas na Hearadh bàta-teasairginn bho chionn trì bliadhna.

Anns na trì bliadhna sin tha an sgioba air a bhith gu math trang, le mòran a' cumail a-mach gu bheil seo na dhearbhadh air cho riatanach 's a bha an stèisean.

A-nis, tha planaichean air fàire airson an stèisean a leasachadh, mar a tha Ruairidh Rothach ag aithris.