Ar Fàilte Innse Gall

Chaidh goireas trèanaidh ùr do ghnìomhachas na turasachd anns na h-Eileanan an Iar fhoillseachadh.

Tha an iomairt "Ar Fàilte Innse Gall" ag amas air barrachd eòlas air an sgìre a thoirt do luchd-obrach ann an turasachd.

Bheir e cuideachd comhairle orra mun dòigh as fheàrr air seirbheis a thoirt seachad airson tuilleadh luchd-turuis a thaladh.