Iarrtas MG Alba 'son prògraman ùra

Bu chòir dhan BhBC deich uairean a thìde de phrògraman ùra a chruthachadh gach seachdain dhan t-sianal Gàidhlig BBC Alba.

Sin an t-iarrtas a thàinig bho MG Alba agus iadsan air am freagairt a chur do cho-chomhairle Riaghaltas Westminster air Càirt Rìoghail a' BhBC.

Air fhoillseachadh