Soirbheachas Acadamaidh a' Mhòid

Shoirbhich gu mòr le iomairt gus clann à sgìre an Òbain a bhrosnachadh gus a dhol an sàs anns a' Mhòd Nàiseanta.

Chaidh Acadamaidh a' Mhòid a stèidheachadh leis nach robh ach dithis às an sgìre a' farpais sa Mhòd an Inbhir Nis an 2014.

Bha an sgeama cho soirbheachail 's gu bheilear an dòchas a-nis a' leudachadh gu Mòdan eile.