An ceòl air feadh a' bhanca san Òban

Chum Banca Rìoghail na h-Alba san Òban seisean far am b' urrainn do chloinn cuid a dh'ionnstramaidean-ciùil fheuchainn.

Bha dithis luchd-ciùil gan stiùireadh.

Chaidh Andreas Wolff ann cuideachd, is chleachd e turas dhan bhanca gus beagan a bharrachd fhaotainn a-mach mu shuidheachadh ionmhais a' Mhòid.