Cruachan 50

Thathas a' comharrachadh 50 bliadhna bho dh'fhosgail an stèisean dealain an Cruachan ann an Earra-Ghàidheal.

Chaidh an t-ionad fhosgladh leis a' Bhanrìgh, agus mar a tha Seonaidh MacCoinnich ag aithris, 's dòcha nach robh a h-uile càil a chunnaic daoine air an là sin cho buileach fìor sa bha iad a' smaointinn.

Air fhoillseachadh