Sgioba na h-Alba a' cluich Àstralia Didòmhnaich

Rugbaidh agus tha Vern Cotter air ceithrear chluicheadair a thoirt a steach dhan sgioba ro'n a gheam an aghaidh Àstralia Latha na Sàbaid. Bha dùil ri dà atharachadh agus Alba gu bhith as aonais Ross Ford agus Jonny Gray, ach cho-dhuinn luchd-medigeach nach bi Matt Scott fut airson cluich agus tha Ryan Wilson air aite a chall. Bha Ailean MacLeòid a leantainn seisean treànaidh na h-Albannaich ann a Guildford.