Co-chomhairleachadh le SSE

Tha a' chompanaidh dealain SSE air conaltradh a thòiseachadh agus iad am beachd stèisean airson dealan às na h-Eileanan a chuir gu tìr-mòr a thogail aig Àranais faisg air Steòrnabhagh.

Bha dùil aca an stèisean a thogail ann an Grabhair air na Lochan, ach tha'd a cumail a mach a nise, gur e Aranais a b'fhearr.

Ach lìonadh seo làrach a chaidh a chomharrachadh airson leasachadh gnothachasan cumhachd ath-nuadhachail, agus tha ceist ann fhathast an tèid an càbal a giùlain an dealan a thogail.

Seo Aonghas Dòmhnallach.