Iomain Eadar-nàiseanta an Inbhir Nis

Tha sgioba iomain na h-Alba a' cluiche na h-Èireann air an deireadh-sheachdain, agus ron phrìomh gheam, tha sgioba fo aois 21 agus sgioba nam ban gu bhith a' farpais.

Tha Doneil MacLeòid air a bhith toirt sùil air an deasachadh a tha an dà sgioba sin air a bhith a' dèanamh ro na geamannan aca ann an Inbhir Nis Disathairne.

Air fhoillseachadh