RET ga leudachadh

Tha faraidhean aiseig nas saora a-nise an sàs air a h-uile slighe aig Caledonian Mac a' Bhriuthainn air a' chost an iar.

Thòisich an sgeama RET aig Riaghaltas na h-Alba an toiseach air seirbheisean dha na h-Eileanan Siar a-mhàin ann an 2008.

Tha grunn eileanan eile agus seirbheisean eadar-eileanan a-nis na lùib.

Air fhoillseachadh