Soithichean-turais an Steòrnabhagh

Tha dùil ri barrachd shoithichean-turais ann an Steòrnabhagh an ath-bhliadhna, na bh' ann a-riamh.

Nam measg, thig an Queen Elizabeth dhan bhaile 'son a' chiad uair.

Ach, an gabhadh fiù 's barrachd a thàladh?

Tha feadhainn ag ràdh gun gabhadh nan robh goireasan nas fheàrr ann dhaibh.