Chan eil pàircean nàiseanta ùra air fàire

Cha tig ìmpidh a bharrachd bho bhuill na Pàrlamaid Albannaich air an Riaghaltas a thaobh pàircean nàiseanta a bharrachd a stèidheachadh.

Cho-dhùin comataidh nan ath-chuingean gun ath-chuinge air a' chùis a thoirt nas fhaide.

Bha na Hearadh air aon sgìre a bha a' coimhead ri leithid a dh'inbhe fhaighinn.