Dragh mu itealain Loganair

Tha ceistean gan togail mu obair-càraidh air itealain Loganair, a tha a' frithealadh seirbhisean nan Eilean.

Tha Aonadh nam Poidhleatan ag ràdh gu bheil iad diombach gu bheil itealain uaireanan a' tilleadh bho obair-càraidh le na h-aon uireasbhaidhean sa bh' aca ro làimh.

Thuirt Loganair nach biodh poidhleatan deònach sgèith mura biodh e sàbhailte.

Tha Eileen NicDhòmhnaill ag aithris.