Lagh ùr son cosgaisean lìbhrigidh?

Dh'fhaodadh gu bheil an t-àm ann lagh ùr a thoirt a-steach airson dèiligeadh le cosgaisean lìbhrigidh gu sgìrean iomallach ann an Alba.

Sin a rèir Ministear a' Ghnothachais, Fearghas Ewing, agus e a' cur barrachd chuideim air companaidhean cosgaisean lìbhrigidh reusanta iarraidh.

Sheall rannsachadh bho Bhuidhean Comhairleachadh a' Phobaill ann an Alba gun deach cosgaisean lìbhrigidh airson stuth air-loidhne an àrda 16% thairis air trì bliadhna.

Tha barrachd aig Dòmhnall MacLaomainn.