An dàrna cunntas croitearachd

Thèid an dàrna cunntas croitearanachd a sgaoileadh aig deireadh an Dùbhlachd.

Thuirt Coimisean na Croitearachd gum bi cùisean nas fhasa dha croitearan an comas ris a' chiad chunntas.

Bha dùil gun deadh na foirmichean a-mach san Damhair. Ach thàinig dàil air cùisean agus an coimisean a' cur siostam compiutaireachd ùr an-sàs taobh a-staigh na buidhne.

Sheall a' chiad chunntas gur robh na mìltean chroitearan a' briseadh riaghailtean croitearachd.

Seo Calum MacIlleathain.