"Tillidh na daoine"

Tillidh daoine gu na srathan bàna ann an Cataibh a chaidh fuadachadh - ged a bheireadh e ceud bliadhna.

'S e sin a thuirt an t-eachdraiche, Seumas Mac an t-Sealgair, 's e air leabhar ùr fhoillseachadh mu na fuadaichean air taobh sear Chataibh.

Tha an leabhar gu sònraichte a' leantainn sgeulachdan pearsanta na chaidh a sgaoileadh gu na cladaichean, na bailtean, neo thar chuain.