Leasachadh air fàire aig an Stòrr

Tha leasachadh mòr air fàire faisg air an Stòrr san Eilean Sgitheanach.

Tha Urras an Taobh Sear airson goireasan luchd-tadhail a leudachadh.

Thèid beachd na coimhearsnachd iarraidh air plana gus ionad ùr is pàirce-chàraichean a stèidheachadh.

Mar a tha Calum MacIlleathain ag aithris, tha Bodach an Stòrr air a bhith gu math trang am-bliadhna.