Pàirce iomain ùr an Glaschu

Tha pàirce iomain ùr gu bhith aig muinntir Ghlaschu aig toiseach na h-ath-bhliadhna, 's sgioba Cheilbhinn Ghlaschu air aonta ruighinn pàirce air taobh tuath a' bhaile a chleachdadh.

Thathar gu bhith cluich geamaichean suas gu aois 17 aig Pàirce Bhroomfield, faisg air Allt an Fhuarain, agus mar a fhuair Ailean MacLeòid a-mach, cha bhi cosgais ann dhaibh idir.