Clach-mhìle do bhall-coise L & H

Chaidh 70 bliadhna de Chomann Ball-coise Òigridh Leòdhais agus na Hearadh a chomharrachadh le geàma eadar sgioba thaghte agus Obar Dheathain.

Ged nach do shoirbhich le sgioba nan eilean, tha dòchas ann mu bhall-coise aig ìre òigridh sna h-Eileanan.