Crossreach a' sireadh taice

Thàinig Modaràtar Eaglais na h-Alba a Steòrnabhagh gus aire a tharraing air na seirbheisean cùraim a tha a' bhuidheann Crossreach a' toirt do sheann 's òg an Alba.

'S iad a' bhuidheann as motha tha a' toirt seachad seirbheisean sòisealta ann Alba, ach tha tòrr fiù 's taobh a-staigh na h-Eaglais aig nach eil fios air càil mun deidhinn.