Targaidean ath-nuadhachail gan call

Dh'aidich Rùnaire a' Chumhachd gu bheil e eu-coltach gun tèid taragaidean ath-nuadhachail na Rìoghachd Aonaichte a choilionadh mura atharaich polasaidhean an riaghaltais.

Ach tha Amber Rudd a' dol as aicheadh gu bheil seo a' sealltainn nach bu chòir dhan riaghaltas a dhol air adhairt le a bhith a' gearradh shubsadaidhean gu tuathan gaoithe air tìr.