Iomagain mu leudachadh air raon BUTEC

Tha iomagain air iasgairean ann an Lighe Ratharsaireach mun bhuaidh a bheir leudachadh air raon dearbhaidh BUTEC air am bith-beò.

Dh'fhaodadh na planaichean airson sgìre deuchainn nam bàtaichean-aigeinn a' mheudachadh buaidh a thoirt air faisg air leth-cheud eathar ionadal.

Gu ruige seo chan eil na h-iasgairean ach air aon choinneamh fhaighinn leis an MOD - agus tha dragh orra nach teid èisteachd riutha.

Seo Calum MacIlleathain.