Soirbheachas aig Àrd-sgoil Thobar Mhoire

Tha e coltach gun do shoirbhich gu math le siostam ùr a chuir àrd-sgoil an Earra-Ghàidheal an sàs gus barrachd smachd a thoirt do sgoilearan ann a bhith a' stiùireadh nan cùrsaichean aca.

Dh'èirich an àireamh do sgoilearan a shoirbhich anns na deuchainnean aca aig Ard-sgoil Thobar Mhoire 14% am-bliadhna.

Chan eil ach còig deug sgoil air feadh an t-saoghail a tha a' leantainn nam modhanan aig an Ollamh Iain Hattie.

Air fhoillseachadh