Grèis-bhrat Mòr na h-Alba air chuairt

Bidh cuibhreann do Ghrèis-bhrat Mhòr na h-Alba ri fhaicinn anns na h-Eileanan Siar 'son a' chiad uair.

Thèid a thaisbeannadh ann an Taigh Tasgaidh nan Eilean ann an Uibhist.

Fhuair Shona NicDhòmhnaill ro-shealladh air dè na bhios ri fhaicinn nuair a dh'fhosgaileas an taisbeanadh ann an Sgoil Lionacleit.

Air fhoillseachadh