Am Brigadier Iain MacPhàrlainn

Am Brigadier Iain MacPhàrlainn a' bruidhinn mu dheidhinn Bhlàr Sliabh an t-Siorraim, agus na thathas a' dèanamh gus a chomharrachadh.