"Cobhair a dhìth" air coimhearsnachd na Gàidhlig

Tha feum aig coimhearsnachd na Gàidhlig air "cobhair" ann a bhith a' seasamh an cuid chòirichean, a rèir an Oll. Uisdean MacIllInnein.

Bha e a' toirt seachad òraid aig Oilthigh Dhùn Èideann air an deireadh-sheachdain.

Thuirt e gum feum seasamh nas làidire a bhrosnachadh sna coimhearsnachdan - seach fhàgail aig buidhnean poblach.

Tha Coinneach Mac a' Ghobhainn ag aithris.

Air fhoillseachadh