Seachdain nam Beachdan an Loch Abar

Tha sreath de rudan a' dol ann an Loch Abar an t-seachdain seo feuch beachdan ùra a bhrosnachadh am measg ghnìomhachasan sa sgìre.

Thig Seachdain Bheachdan Loch Abar gu ceann le Òraid Chuimhneachaidh Theàrlaich Cheanadaich.

Dimàirt, bha inbhich 's clann-sgoile ag ionnsachadh mu gheamanan air loidhne 's anns na meadhanan.

Air fhoillseachadh