Pròiseact nan Ealan a' dol à bith

Thèid Pròiseact nan Ealan à bith aig deireadh na bliadhna.

Chaidh an naidheachd a dhearbhadh le stiùiriche na buidhne, Erica Mhoireasdan.

Thuirt i nach eil airgead aca a chumas a' dol iad càil nas fhaide.

Tha 30 bliadhna bho thòisich a' bhuidheann.