Carragh-cuimhne Ailein MhicRath

Dh'fhoillsichear carragh-cuimhne do dh'Ailean MacRath, a bh' aig ceann na h-iomairt croitearan sealbh fhaighinn air an fhearann.

B'e a' chiad chathraiche air Urras Croitearan Assainnte a cheannaich an talamh bhon uachdaran an 1993.

Bha e a' samhlachadh do mhoran spiorad ùr ann an coimhearsnachdan croitearachd, 's lean gu leòr an eisimpleir

Air fhoillseachadh