Gearan mu thaigheadas an Loch Abar

Tha comhairlichean ann an Loch Abar mì-thoilichte le mar a tha taighean comhairle gan taghadh airson obair-leasachaidh a dhèanamh orra.

Tha iad ag ràdh gum bu chòir barrachd fiosrachaidh a bhith aig an fheadhainn a tha a' fuireacha annta, agus aig oifigearan na Comhairle, a thaobh dè na taighean a th'air an liosta-obrach.

Air fhoillseachadh