Luchd-taic foghlaim air an glèidheadh

Chuir comhairlichean ann an Earra-Ghàidheal às do phlana airson an àireamh de luchd-obrach a bheir taic do chloinn le feumalachdan sònraichte anns na sgoiltean a ghearradh.

Bha iad a' coimhead air a measg roghainnean airson airgead a shàbhaladh.