Dragh mu dheoch-làidir air a' Ghàidhealtachd

Tha 40% de mhuinntir na Gàidhealtachd ag òl barrachd deoch làidir na bu chòir.

Sin a rèir aithisg ùr bho NHS na Gàidhealtachd.

Tha an aithisg cuideachd a' dèanamh a-mach gu bheil 10% de dh'fhireannaich a' fulang le trioblaid dibhe.

Fhuaireadh cuideachd gun tàinig àrdachadh san àireamh de bhoireannaich eadar 16 agus 24 a tha ag òl cus.