Dragh mu shailleadh rathaidean Mhuile

Tha mì-thoilicheas ann am Muile mu sheirbheis shaillidh nan rathaidean.

Chan eil muinntir an eilein idir toilichte le poileasaidh Comhairle Earra-Ghàidheal 's Bhòid, a tha a' fàgail nach eil sallainn ga sgaoileadh air cuid de rathaidean a' chiad char sa mhadainn nuair a tha clann a' siubhal dhan sgoil.

Tha an aithris seo aig Seonaidh MacCoinnich.