"Staing" gnìomhachas crodh-bainne Chinn Tìre

Tha gnìomhachas a' chruidh-bhainne ann an Cinn Tìre agus Eilean Bhòid ann an èiginn, a rèir tuathanaich.

Leis a' phrìs a tha iad a' faighinn airson liotair bainne air tuiteam timcheall air 50% bho thoiseach na bliadhna thathas den bheachd gur e geamhradh duilich a bhios aig na tuathanaich, le cuid a' beachdachadh an crodh a' reic.

Tha Seonaidh MacCoinnich ag aithris.

Air fhoillseachadh