Cidhe coimhearsnachd san amharc am Muile

Bu chòir Cidhe Creig an Iubhair a bhith fo smachd na coimhearsnachd, a rèir Comhairle Coimhearsnachd Mhuile.

Tha a' bhuidhean den bheachd gun dèanadh an t-airgead a tha an cidhe a' cosnadh feum mòr dhan choimhearsnachd.

Air fhoillseachadh