Uisge na h-Alba ga chàineadh

Thabhann àrd-oifigear Uisge na h-Alba leisgeul mu dheidhinn siostam òtrachais ann an Eilean Saoil an Earra-Ghàidheal aig an robh trioblaidean mòra.

Chaidh a cheasnachadh leis a' bhall-parlamaid Albannach Mìcheal MacChoinnich a tha a' fuireach san sgire.

Thuirt esan gur e mòr-thubaist àrainneachd a bh' ann gu h-ionadail agus òtrachas ga chur dìreach dhan a' mhuir, còrr is trì cheud gu leth turas an-uiridh.

Le barrachd seo Andreas Wolff.

Air fhoillseachadh