Fèis ùr na Bliadhn' Ùir' ann an Uibhist a Deas

An ath-sheachdain airson a' chiad uair, th`eid fèis de cheòl, dannsa agus òrain a chumail mu thimcheall air àm na Bliadhn' Ùir ann an Uibhist a Deas.

'S e seo a' phròiseact as ùire aig Ceòlas, a tha air a bhith a' leudachadh na h-obrach aca mean air mhean bhon thòisich iad anns na 90's.

Air fhoillseachadh