Stailc air trèanaichean-oidhche

Cha bhi treànaichean-oidhche a' riuth eadar Inbhir Nis agus Lunnainn gu às dèidh na Nollaige, agus luchd-obrach air stailc fad 2 là.

Bhòt buill aonaidh an RMT airson na stailc a thòisich aig 18:30f Dimàirt, agus eas-aonta eadar iad fhèin agus a' chompanaidh Serco, a tha a' ruith na seirbheis.

Ged a chaidh còmhraidhean a chumail Diluain ann an oidhirp stailc a sheachnadh, cha deach aonta a ruighinn.