Buanachd dha luchd-einseiniridh

Tha oileanaich ann an Colaisde a Chaisteil ann a Leòdhas ag ionnsachadh sgillean einseiniridh, a bhitheas feumail airson cothroman cosnaidh anns na h-eileanan fhèin no air feadh an t-saoghail. Sin a rèir fhir de cheannardan sgoil ensineiridh na Colaisde.

Tha na h-oileanaich a roghnachadh sgillean farsaing, seach sgillean co-cheangailte ri cumhachd ath-nuadhachail.

Ach tha aon oileanach, a rinn ceum as deidh bliadhnaichean ag obair na einsineir, a dèanamh dheth gum bith cothroman mòra sa ghniomhachas sa.

Le barrachd seo Aonghas Dòmhnallach.

Air fhoillseachadh