Taic ga h-iarraidh dha BBC Alba

Chaidh iarraidh air Riaghaltas na h-Alba £1m a chaill MG Alba ann an Òraid Foghair an t-Seansalair a thilleadh - agus tuilleadh a thoirt dhaibh a bharrachd.

Thàinig am moladh bhon Ollamh Raibeart Beveridge, 's Comataidh a' Chultair am Pàrlamaid na h-Alba a' gabhail fianais air ùrachadh Càirt Rìoghail a' BhBC.

Air fhoillseachadh