Loganair gan dìon fhèin

Chuir Loganair dìon air na seirbheisean aca 's na tha iad a' cosg air plèanaichean, às dèidh dhaibh àrdachadh prothaid de 24% fhoillseachadh.

Chaidh na seirbheisean aca a chàineadh tric is minig anns na beagan mhìosan mu dheireadh.

Tha luchd-poileataigs eileanach a-nis a' cur ìmpidh air a' chompanaidh agus air Riaghaltas na h-Alba piseach a thoirt air a' ghnothach.