Buidheann thar-phàrtaidh son seirbheisean adhair?

'S ann tro Riaghaltas na h-Alba a gheibh eileanaich seirbheisean adhair nas fheàrr, a-rèir luchd iomairt.

Tha iad airson 's gun tèid buidheann thar-phàrtaidh a stèidheachadh aig Holyrood, a bhiodh ag amas air seirbheisean nas èifeachdaiche agus faraidhean nas ìsle fhaighinn air slighean Loganair eadar tìr-mòr agus eileanan na dùthcha.