Taic dhan Ghàidhlig thall thairis

Tha an t-Ollamh Rob Dunbar aig Oilthigh Dhùn Èideann ag ràdh gum bu chòir dha Riaghaltas na h-Alba taic a chur ris a' Ghàidhlig thall thairis.