Dùbhlan Lego Dhùn Èideann

'S iongantach mur a bi mòran agaibh a fhuair bocsaichean de bhriocaichean, agus cumaidhean plastaig eile, aig am na Nollaig.

An robh fhios agaibh gu bheil farpaisean nàiseanta ann, ge-ta, airson rudan a thogail leotha?

Fhuair Bun-sgoil Ghàidhlig Thaobh na Pàirce ann an Dùn Èideann an dàrna àite ann am farpais a' bhaile.

'S iad sgoilearan Bhun-Sgoil Lìte a bha sa chiad àite.

Seo Andreas Wolff.

Air fhoillseachadh