Dàil air co-dhunadh mu thuath gaoithe

Sheachainn comhairlichean Gàidhealach co-dhùnadh a dhèanamh air plana son fear de na tuathan gaoithe as motha san sgìre a leudachadh gu mòr.

Tha a' chompanaidh SSE Renewables airson cha mhòr a leth uimhir a-rithist de chruinn ghaoithe a thogail aig Gar Eisgeigfaisg air Brùra.

Thèid iad dhan sgire air an ath-mhìos.