Iomairt son Seann Eaglais Inbhir Nis

Tha an eaglais as seanna an Inbhir Nis ann an cunnart 's chuireadh iomairt air bhon airson a sàbhaladh.

Tha coithional Seann Àrd Eaglais a' bhaile ag ràdh gu bheil e cus dhaibh an togalach a chumail suas leotha fhèin.

Tha iad ag iarraidh taic na coimhearsnachd son a cumail a' dol - chan ann a-mhàin airson adhradh ach mar ionad cultural cuideachd.

Tha Dòmhnall Moireasdan ag aithris.