Taic air iarraidh son buaidh nan MPAs

Tha am Ball Làbarach ann am Pàrlamaid na h-Alba, Rhoda Ghrannd, ag ràdh gum bu chòir do Riaghaltas na h-Alba airgead dìolaidh a phàigheadh mu choinneamh a' bhuaidh a dh'fhaodadh a bhith aig sgìrean mara glèidhte.

Thuirt Rùnaire na h-Àrainneachd, Ridseard Lochhead, gu bheil sgeamaichean ann a mheasas nan MPAs.

Tha am fear-naidheachd poileataigeach againn, Mìcheal MacNèill ag aithris.